Våra samarbeten

Vår företagsidé bygger på medskapande så det är inte så konstigt att vi älskar att samarbeta med andra. Ett aktuellt samarbete är Octotext, som bland annat arbetar med kollaborativt skrivande. Vi sponsrar också Västmarken Lajv, ett barn- och ungdomslajv i Göteborgstrakten.