Fritid


Lajv, en interaktiv deltagarkultur där det finns möjlighet att utmana sig själv och berika sin fritid på fler än ett plan. Lajvhobbyn välkomnar nya deltagare oavsett ålder!

Lajv som hobby

Ordet lajv kommer av Live Action Role Play, LARP, som försvenskats till “lajv”.

Lajv som företeelse har funnits sedan sent 80 tal och har ursprung i de bordsrollspel, som blev populära då. Rollspelare tog helt enkelt sina roller och gick ut i skogen och iscensatte sina äventyr istället för att sitta runt ett bord. Under åren har lajv utvecklats genom aktiva deltagare som vill utforska fler genrer och spelstilar. Somliga föredrar mer spel-liknande lajv med uppdrag och belöningar medan andra föredrar en öppnare form med inriktning på finstilt känslospel och realism.

Meningsfull fritid och kulturella möten

Idag omfattar lajvhobbyn flera tusen utövare och det finns lajvföreningar som arrangerar lajvkampanjer i många olika genrer. Alltifrån fantasy á la Sagan om ringen och vampyrlajv, till diskbänksrealism á la Norén och postapokalyptiska cyberpunkäventyr. Det finns numera också ett stort utbyte över landsgränser och lajv på engelska arrangeras ofta här i Sverige.

En mångfacetterad kulturform

Somliga jämför lajv med teater utan publik och manus, men förutom att deltagarna har roller, så är det inte mycket annat som är likt vanlig teater eller ens improviserad teater. Lajv är en deltagarkultur och,  i allra högsta grad, också en medskapandekultur. Vi som deltagare berättar tillsammans, med våra och andras roller, en historia i vilken alla är huvudroll och vi gemensamt gör den värld vi gestaltar levande.

I lajvkulturen ingår ibland även hantverk eftersom dräkter och rekvisita sällan finns att köpa färdigt. För att underlätta för deltagande har vi, i de lajv vi kör, med oss all dräkt och rekvisita som behövs.

Andra liknande aktiviteter

Om man är extra historieintresserad finns återskapande eller reenactment- rörelser av olika slag.  I reenactment är det inte de individuella personernas historia som är viktigast, du tar inte en roll som du själv kan utveckla. Det som är fokus är att synliggöra vissa platsers kulturhistoria och epoker genom bland annat dräktsömnad och historiska event. Det kan vara exempelvis uppförande av ett fältslag eller något annat historiskt förlopp.

Var får jag reda på vilka lajv som arrangeras?
Det finns tyvärr inte ett övergripande ställe för att hitta alla lajv. 
På spelkalender.se kan du hitta en del lajvarrangemang.
I facebookgruppen “Lajvkalendarium” finns en lista som uppdateras regelbundet och innehåller många av de lajv som körs i Sverige.
I samband med lajvkonventet Prolog så brukar många arrangörer presentera sina lajv inför året. Detta brukar filmas och läggas ut på nätet så man titta på det i efterhand. Du kan även gå med i facebookgruppen ”Vi som lajvar”. Det är en mycket aktiv grupp med högt och lågt men olika lajvkampanjer gör ofta reklam för sig där och där kan man också få svar på frågor man har.

Hur kommer man igång?

De flesta lajvare i Sverige får reda på nya lajv genom tips av kompisar, olika plattformar på internet och på lajvkonvent som Prolog.

Än så länge finns ingen barnverksamhet, typ scouterna, som man går på en gång i veckan utan ofta är det ideélla lajvföreningar som skapar arrangemangen (kampanjerna) dit ensamma deltagare, eller andra lajvgrupper, anmäler sig till och åker på.

Ett vanligt sätt är att samla sina lajvintresserade kompisar och skapa en egen lajvgrupp. Därefter kan man antingen hitta på egna lajv, eller leta vidare efter lajv dit man kan åka och sedan börja förbereda sig tillsammans inför det. För barn och unga rekommenderar vi Västspel och Västmarken Lajv.
Genom Sverok kan man lätt få tips om hur man skall gå tillväga för att starta en förening om man skulle vilja det och de har också ett bra system för utlåning av en del utrustning. 

Många föräldrar som själva lajvar åker tillsammans med sina barn som en familjeaktivitet. Det är något vi varmt rekommenderar även till dig som inte lajvat förut. I Sverige är det många vuxna som lajvar, och många av dem är nybörjare.