Högstadiet

Nedan följer ett exempel på ett av våra paket. Alla paket är designade för att deltagarna ska få prova på lajv som kultur- och uttrycksform. Efter lajvet har deltagarna kännedom om beståndsdelarna som behövs för att göra ett eget lajv. Innehållet baseras på teman som kan knytas till undervisningen och vara ett underlag för fortsatta diskussioner. Den gemensamma upplevelsen som bygger på att samarbeta och skapa tillsammans främjar sociala färdigheter och gruppdynamik. I alla våra paket ingår rekvisita och dräkt till deltagarna.

Utifrån era önskemål kan vi skriva och utveckla nya paket som passar era specifika behov. Kontakta oss för mer information och prisförfrågningar. 

Skyddsrummet

Ett lajv i en möjlig nära framtid.

Skandien är en stat i norden i någon slags dystopisk snar framtid. Klimatförändringar har gjort det ont om resurser överallt. Klassamhälle och klassklyftor har fördjupats, och det märks ofta i hur och vart man bor. Man kan bo i de mer priviligierade områdena kallade “översidan”, där det sällan är problem med vatten, el och wi-fi. Eller så kan man bo där det är ruffigt och ofta saknas vatten och el i lägenheterna. De områdena kallas “nersidan”. 

Ett antal konflikter i området har gjort att staten blivit mer totalitär och förtryckande. Omkringliggande stater har börjat oroa sig och inom Skandien varnas det mycket för spioner och statsfiender som försöker undergräva det stolta och starka Skandien. Den senaste tiden har präglats av massarresteringar och “terrordåd”. Skyddsrumsövningar är vardagshändelser både på era arbetsplatser och på fritiden.  

Ni är ungdomar som har haft turen att få ett sommarjobb. Det hänger mycket på kontakter och på att du kan visa att du är en skötsam medborgare. Om man inte sköter sig får man inte tillgång till mat, vatten och el. När du är på väg till ditt jobb så går larmet och ni springer ner i närmaste skyddsrum. En bomb faller och dörren går efteråt inte att öppna. Hur länge kommer ni att sitta fast i skyddsrummet och kommer era förnödenheter att räcka? 

“Jag blev arg över att det kan vara så orättvist och ville överleva för att berätta för resten av världen!” – Deltagare 14 år

Projektspecifikt innehåll:

Tidsåtgång:

En halvdag.

Målgrupp:

Årskurs 7-9 men fungerar också på gymnasiet och för vuxna

Antal deltagare:

Vi delar upp klassen i två halvklasser och spelar parallellt i två klassrum

Lokalbehov:

Två rum som gärna går att mörklägga.

Vuxna medverkande:

Vi behöver en pedagog men gärna två per klass som är med hela dagen. Pedagogerna kommer att få spela en roll och deltar i lajvet. När lajvet väl börjat går det inte att byta pedagog då alla ”sitter fast” i skyddsrummet.