Pedagogutbildning


Vare sig du är lärare, kulturskolepedagog, museipedagog, bibliotekarie, en förening eller jobbar med barn och unga på annat sätt så är lajvpedagogik mycket användbart som verktyg för upplevelsebaserat lärande.

Vi utbildar i lajvdesign och lajvpedagogik både för enskilda skolor, bibliotek, museum och för större grupper på exempelvis pedagogutbildande studiedagar.

Vi kan hjälpa er:

  • Om ni vill pröva på att lajva och se hur ni kan använda det vidare.
  • Om ni vill lära er mer om ett särskilt område som hur man designar lajv för specifikt nybörjare, hur lajv kan fungera som ett pedagogiskt verktyg eller hur lajv kan användas inom ert specialområde.
  • Om ni är sugna på att skriva egna lajv eller kanske redan har börjat. Både genom att hålla workshops om det eller en bit in i processen genom medskapande och/eller feedback.

Gamification.
Vi håller även utbildningar i hur man kan jobba med mekaniker från spel i andra sammanhang, så kallad gamification. Det finns många användningsområden för lajv och spel som pedagogiska verktyg.

Har du egna tankar? Hör av dig!

En liten vedspis tillverkad av konservburkar som står och ryker