Vad är lajv?

Lajv är en deltagarkultur och kallas även levande rollspel.

Ordet lajv är en försvenskning av engelskans Live Action Role Play och har blivit ett vedertaget uttryck för levande rollspel. Ofta sägs det att lajv är som teater utan manus. Det är inte helt riktigt även om man spelar roller/karaktärer och inte har skrivna repliker. Ett lajv har, till skillnad från teater och annan scenkonst, inte publik. Hur involverat du deltar är upp till dig, vad du väljer att tillföra lajvberättelsen beror helt på hur du vill spela din roll.

I ett lajv så vinner eller förlorar man inte. Lajvarna (som deltagarna kallas) agerar sina karaktärer och varje karaktär är huvudroll i sin egen berättelse. Berättelsen upplevs och formas efter alla andra karaktärer och roller som är med under lajvet. Därför kan en vinst för dig som spelare, vara att karaktären har förlorat allt när lajvet är slut, för du som spelare valde att aktivt välja handlingar för din karaktär som gav dåliga konsekvenser genom hela berättelsen. Resan är målet helt enkelt.

Fyra byggstenar

En värld, roller/karaktärer, en händelse och regler.

Faktaruta:

Några vanliga begrepp

Världen kan vara vad, eller vart, som helst, påhittad eller realistisk. Man kan, lika gärna lajva i en “blackbox”, där man får låtsas att stolar är bussäten, eller vara ute i skogen som skall vara en värld efter katastrofen och allt är vad det ser ut att vara. Ofta brukar man lägga på en genre för att ge en stämning som man vill uppnå med lajvet. Några vanliga genrer är fantasy, vampyr och postapokalyps.

Händelserna i ett lajv beror helt och hållet på storleken, längden och en eventuell genre på lajvarrangemanget. Är det ett fantasylajv, kan handlingen vara att det är en by som ordnar bröllop för sin hövding med alla skogens varelser som gäster och alla gäster inte är helt sams. Är det ett postapokalyptiskt lajv kan det vara en kamp om resurser mellan olika grupperingar i området.

Vanligt i de större lajven är att flera händelser sker parallellt och att de olika grupperingarna som deltar har några gemensamma händelsetrådar. Dessa är bestämda av arrangörerna och gör att all grupperingar behöver blanda sig med varandra i sitt lajvande. I ett mindre lajv med färre deltagare är det lättare att hålla händelserna samlade till exempelvis ett midsommarfirande med familjen.

Karaktärerna är de varelser, människor, djur, vampyrer, alver, som befolkar världen som avses. Ibland är karaktärerna skrivna av arrangörerna och ibland skriver man sin karaktär själv. Oavsett vem som skrivit karaktären agerar man sin tolkning av den och det går inte att säga att man spela den fel (förutsatt att man håller sig till reglerna och inte avviker från världen i vilken karaktären lever).

Regler är den sista byggstenen för ett bra lajv. Den enda regeln som är gemensam för alla lajv är att; När du har din karaktär och ska vara med, så släpper du inte den under lajvets gång. Du använder dig av ditt och de andra karaktärernas namn och refererar inte till det som inte ingår i lajvets värld. Andra regler bestäms av lajvets genre och arrangörernas vision om vad lajvet ska innehålla. Det kan vara regler för hur man skall kunna använda magi, hur en fysisk konflikt hanteras i ett lajv som tillåter latexvapen och krigsintriger, eller helt enkelt hur historiskt nära verkligheten kläder och utrustning skall vara.

Viktiga saker som säkerhet och motverkande av särbehandling på grund av till exempel kön, ålder och sexuell läggning (de lagstadgade grunderna helt enkelt) som ens person har i verkliga världen, arbetas aktivt med i de flesta utav de många olika lajvkampanjerna som finns i Sverige. Alla lajv är därmed inte sagt för alla, lika lite som att alla böcker, filmer eller föreställningar är för alla. Det är mestadels ens smak och plånbok som avgör vilket lajv man åker på, men man skall verkligen inte vara rädd för att prova olika genrer. En helt ny värld öppnar sig för den modige, där du kan vara hur svag eller stark eller sorglig eller glad du vill!

Det enda sättet att helt förstå lajv är att ge sig ut och prova!!!

Ett lajv = arrangemang där deltagarna medverkar i roller som ingår i världen där lajvet utspelar sig.
Lajvkampanj = en serie lajv som utspelar sig i samma lajvvärld där en gemensam världsbild finns. Ofta arrangerad av samma personer flera år i rad.
Att lajva = det gör man när man medverkar i ett lajv. Se ovan
Inlajv = Det kännetecknar det som ingår i lajvet, alltifrån att man agerar sin roll till att rekvisita och kläder passar i världen som lajvet utspelar sig i.
Offlajv = Kännetecknar det som är utanför lajvets händelsesfär. Alltifrån att arrangörerna har ett utrymme där deltagarna kan förvara sina personliga ägodelar som inte ingår i lajvet, till att enskilda deltagare vill diskutera sina rollers framtid tillsammans och kanske bestämma hur en eventuell inlajv-konflikt skall hanteras innan de ger sig in i den.
Blackbox = i ett lajv är det ett rum där man lajvar som inte nödvändigtvis är likt platsen där lajvet utspelar sig. I teatersammanhang är det en benämning på ett rum utan insyn med svarta väggar där man kan bygga en scen utifrån vad man behöver.
360 lajv = ett lajv som (i största mån) strävar efter att “det man ser är det man får”. Oftast arrangerat i specifika miljöer som slott, skogsområden, specialbyggda byar etc.
Tejplajv = lajv som spelas i en “blackbox” med hög faktor av låtsas i form av saker som inte fysiskt finns på plats.
Metatekniker = kan användas som substitut för saker som kan vara svåra att gestalta i ett lajv. I Lajv där relationer är viktiga, kan det vara bra att ha en metateknik för intimitet och de flesta krigslajv har någon form av metatekniker för hur allvarliga skador skall gestaltas.
Boffer = är ett slags vaddering som ibland används på saker som kan användas vid konflikt eller slagsmåls-spel och krig etc. Det finns alltifrån svärd och andra vapen, kvastar, vedträn, till fisk som är utformat i olika boffermaterial. Består oftast av olika former av latex och skum-material.