Lajv som skapande skola

Med lajv som skapande skola- projekt får eleverna en unik chans till eget skapande. De får pröva och fördjupa sig i konstformen lajv, som liknar improviserad teater utan publik. Lajv har också likheten med preformance i att det vi skapar finns där och då, men det är en unik händelse och kan inte upprepas. I ett lajv finns det bara en övergripande ram, handlingen berättar vi tillsammans på plats medan vi spelar fram och formar den utifrån deltagarnas egna tolkningar av sina roller. I vissa av våra lajv så har vi färdiga roller och i andra hinner vi även med att arbeta med ett rollarbete där eleverna får vara med i processen att skapa en roll. Vi är alla professionella kulturaktörer med skilda bakgrunder, med främst kunskaper från scen, skrivande och design.

Bild på händer som håller i ett schiffer med runor och en schiffernyckel