Högstadiet


I alla våra paket har vi med oss det som behövs när vi kommer ut t ex rekvisita och dräkt till alla deltagare.

För att möjliggöra djupare lärande har vi också tagit fram vidarearbetesmaterial som precis som lajvet är skrivet utifrån läroplanen och som kan användas i både ämnesspecifikt och ämnesöverskridande sammanhang. För att läraren efteråt skall kunna arbeta vidare med det material som Lajvbyrån skickar med på ett bra sätt, behöver läraren delta aktivt under dagen. Det är också viktigt att det är samma lärare som är med under hela tillfället/dagen. Detta för att det är svårt att komma in mitt i lajvet utan förberedelser, för att grupprocessen fungerar bäst utan avbrott och för att, minst, en lärare skall ha samma referensramar som eleverna.
Nedan följer ett exempel på ett av våra paket. Vi skriver även nya paket utifrån era önskemål. Kontakta oss för mer info och prisinformation.

Förändringens tid

Ett lajv om industriella revolutionen.

Vi hade kungar och drottningar som bestämde, pengar användes för att köpa dyra grejer, betala soldater eller samlas på hög. Några tröttnade på dem som hade makten, gjorde uppror och därefter satte utvecklingen i gång på allvar. Med en rasande hastighet uppfanns och upptäcktes det och här står vi nu. Men vad var det som hände, och hur gick  det till?
Här får du en chans att lära dig historia på ett annat sätt än du brukar göra.


Sen ni höjde lönerna för arbetarna har sågverket börjat gå back. Det är inte acceptabelt. Ni borde kanske inte lyssnat på Korander och pratet kring att höja lönerna. Någon kanske kommer tro att du är socialist så som du håller på, så kan vi inte ha det. Du har betalat en hel del pengar för att sågverket skulle byggas och kan inte låta det gå minus. Men ett beslut är ett beslut och ni var överens. Tur att banken kallat er till grand hotell i Östersund så ni kan försöka rätta till saken. Dina kontakter i tyskland har visat intresse för att köpa timmer och kan nog betala bra om ni bara kunde få varorna till dem. Du hörde dock något om att Grip hade pratat med danskarna. Danskarna!!! Det går då sannerligen inte för sig. Men om du kan få med dig Hedberg så kan ni nog se till att varorna går till Tyskland istället. Här ska tjänas pengar!

“Jag kommer komma ihåg hur det var förr i tiden och hur stor skillnaden är på att ha makt och inte.” – Deltagare 14 år

Paketets tema och innehåll:

Förändringens tid, är ett paket som handlar om industriella revolutionen och dess framväxt. Det innehåller två kortare lajv, ett med fokus på arbetarnas verklighet och ett med fokus på den nya överklassen, hur man började investera pengar och kring ideologier. Paketet går att köra antingen som en heldag eller som en halvdag med enbart ett av lajven och dess fokusområde.
Vi erbjuder även en specialversion med inriktning på arbetarnas historia i samarbete med Remfabriken i Göteborg. Då får ni en heldag på själva museet och förutom lajvpaketet även en guidad visning.
Oavsett vilket paket som väljs så har vi med den dräkt och rekvisita som behövs. Vi har även med vidarearbetesmaterial för att kunna bygga vidare på lajvet i ordinarie undervisning efteråt.

Ämnen:

Historia och samhällskunskap

Tidsåtgång:

Heldag eller halvdag.

Målgrupp:

Årskurs 7-9

Antal deltagare:

Max 30 per speltillfälle.

Lokalbehov:

Ett inomhuslajv som kräver tillgång till minst två, helst tre rum. I ett av rummen behöver det finnas tillgång till projektor och möjlighet för hela klassen att få plats. Tillgång till vatten i ett av rummen är ett plus. Går att köra i klassrumsmiljö.
Om versionen på remfabriken väljs så behöver ni enbart ta er dit och ha med lunch.

Vuxna medverkande:

Vi behöver en lärare per klass som är med hela dagen. Läraren kommer få spela en roll och deltaga i lajvet. Det är viktigt att det är samma lärare hela dagen.  

Fler exempel

Här finns även pdf:er till några av våra andra paket om du vill ha några fler exempel.

Banner image
Katastroftillstånd
Dystopiskt framtidslajv om hållbar utveckling
Banner image
Förändringens tid
Ett lajv om industriella revolutionen
Banner image
Döden i dina ögon
Ett lajv som tar ett svårt ämne på allvar.
Banner image
Epsilon
Ett science fiction-lajv om normkritik
Banner image
Solsystem 3A
Ett science fiction lajv om att skapa en ny hemvärld
Foto av Palliativo
Ryktet
Ett kort lajv om skitsnack