Lajv som skapande skola

Lajv som skapande skola är en unik chans att bjuda in eleverna till eget skapande. I ett lajv så finns det bara en övergripande ram, men handlingen skapar vi tillsammans på plats medan vi spelar den. Eleverna får vara med och pröva och fördjupa sig i konstformen lajv som är som en form av improviserad teater utan publik. Den har också likheten med preformance att det vi skapar tillsammans finns där och då, men det kommer vara unikt för det tillfället.  


I vissa av våra lajv så har vi färdiga roller och i andra hinner vi även med att arbeta med ett rollarbete där eleverna får vara med i processen att skapa en roll.

Vi är alla professionella kulturaktörer med skilda bakgrunder, men främst kunskaper från scen, skrivande och design.