Pedagogutbildning


Vare sig du är lärare, museipedagog, bibliotekarie, en förening eller jobbar med barn och unga på annat sätt så är lajvpedagogik mycket användbart som verktyg för upplevelsebaserat lärande.

Vi utbildar i lajvdesign och lajvpedagogik både för enskilda skolor, bibliotek, museum och för större grupper på exempelvis pedagogutbildande studiedagar.

Vi kan hjälpa er:
Om ni vill pröva på att lajva och se hur ni kan använda det vidare.
Om ni vill lära er mer om ett särskilt område t ex hur man designar lajv för just nybörjare, hur lajv kan fungera som ett pedagogiskt verktyg eller hur lajv kan användas just inom ert specialområde.
Om ni är sugna på att skriva egna lajv eller kanske redan har börjat. Både genom att hålla workshops om det eller en bit in i processen genom medskapande och/eller feedback.

 

Gamification.
Vi håller även utbildningar i hur man kan jobba med mekaniker från spel i andra sammanhang, så kallad gamification.

Det finns många användningsområden för lajv och spel som pedagogiska verktyg.

Har du egna tankar? Hör av dig!

Exempel:

Kurs i lajvpedagogik på Göteborgs Universitet.

Som en del i kursen Pedagogisk speldesign kom vi in och höll ett delmoment om lajvpedagogik. Under ett par dagar pratade vi kring vad man bör tänka på när designar för en pedagogisk upplevelse och tittade på hur ett sådant lajv kan vara uppbyggt. Deltagarna fick även vara med och testa att spela ett pedagogiskt lajv själva.

”Lajvbyrån har ingått i den kursverksamhet kring pedagogiska spel jag anordnat. Deras workshops ger en tydlig och användbar bild av hur man kan arbeta med lajv som ett pedagogiskt verktyg i en rad olika sammanhang, såväl inom som utom formella utbildningsverksamheter.” – Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet